Co dělat při nálezu psa?

Několik klíčových rad jak postupovat při nálezu zvířete

 • Vyčkejte na místě, alespoň 20 minut, třeba běžel pejsek jen známou trasu napřed a páníček se nakonec odněkud objeví. Pokud není majitel stále v dohledu, promyslete co dál.
 • Především zvažte, zda je odchycení psa pro vás bezpečné. Může se stát, že vás vystresovaný pes nejen pokouše, ale ještě navíc uteče a vy skončíte na infekčním oddělení. Jestliže je pes přátelský a nechá se pohladit, zkuste ho odchytit. Přemlouvejte ho tichým uklidňujícím hlasem, nalákejte ho na jídlo nebo vlastního psa…  Má pes obojek? Podívejte se, jestli na něm nemá známku se jménem a kontaktem na majitele. Někdy bývá číslo napsané na spodní straně obojku.
 • Pokud máte sebou telefon, bude vše jednodušší a můžete začít věc řešit na místě. Není totiž dobré pejska z místa nálezu odvážet. Páníček určitě svého „útěkáře“ hledá a takto mu situaci spíše zkomplikujete. 
 • Volejte Městskou policii 156 (pokud jste tuláka chytili, vezmou si ho od Vás a převezou do útulku), pokud se Vám nepodařilo zvíře chytit, i tak zavolejte Městskou policii, řekněte jim kde jste a oni přijedou a za pomocí odchytovým nástrojů zvíře chytí. 
 • Nebo si zjistěte nejbližší veterinární ordinaci nebo služebnu Městské policie, kde zjistí čtečkou číslo mikročipu. Číslo mikročipu pak sdělí operátorovi Národního registru majitelů zvířat, který obratem zprostředkuje kontakt s majitelem zvířete. Operátoři jsou k dispozici 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Městští strážníci by se již měli o psa postarat, psa převzít a předat do příslušného útulku.

Dostupné registry:

http://www.narodniregistr.cz/ 
https://www.evidencepsu.cz/
http://www.identifikace.cz/ 
http://www.cipy.cz/registr.html
http://www.backhome.cz/ 
http://www.iftaregistr.cz/ 

 • Kontaktujte také obecní úřad. Obec má zákonem stanovenou povinnost postarat se o nalezené zvíře. Pouze starosta (či zmíněná městská policie) má ze zákona pravomoc tyto případy řešit. To pochopitelně neznamená, že nemůžete sami zvířeti nějak pomoci, nebo alespoň pomoci starostovi či policii případ nějakým vhodným způsobem řešit. Než ale začnete cokoli konat, mělo by to být vždy nejprve po dohodě s nimi!
 • Může se stát, že se obec o zvíře odmítne postarat, v tom případě kontaktujte Policii ČR a požádejte je o asistenci, volně pobíhající pes totiž může ohrožovat lidi nebo představovat nebezpečí pro motoristy.
 • Pokud bydlíte poblíž, nemáte sebou telefon, a pes je ochotný s vámi jít, vezměte ho domů. O psa se také můžete postarat sami v tzv. dočasné péči, než se najde páníček. Dejte mu napít a není-li zraněný, tak i nažrat. Jestliže má pes na obojku známku nebo patronu či jinou schránku s telefonním číslem majitele, zkuste ho zkontaktovat sami. Nález ohlašte v několika nejbližších útulcích nebo záchytných kotcích pravděpodobně zejména v nich jej bude majitel hledat. 

  Zdroj: PESWEB

Co dělat, když najdu kočku?

Někdy se vám může stát, že najdete zraněnou kočku. Nebo se v místech, kde pobýváte nebo bydlíte, začne vyskytovat venku nějaká kočka. Pokud by potřebovala pomoci, můžete jí zachránit život. Víte ale, jak to poznat? A víte, co je pro ni nejlepší a jaká jsou pravidla?

Základní pravidla:

Pokud je kočka zraněná, poskytněte jí první pomoc

Zjistěte, zda kočka vůbec potřebuje vaši pomoc

Má domov? Ztratila se? Nebo je to venkovní kočka, která je na běžné obchůzce svého teritoria?

Pomozte kočce najít jejího majitele, popř. nový domov, pokud je to třeba.

Druhý bod je nejtěžší a je třeba mu věnovat zvláštní pozornost. Ale vezměme to postupně.

První pomoc

Pokud je zranění zřejmé, snažte se poskytnout první pomoc, např. zastavit krvácení nebo uvolnit dýchací cesty. Pokud je třeba, dopravte kočku k nejbližšímu veterináři.

I zraněnou nebo evidentně nemocnou kočku může být někdy těžké odchytnout. Odchytávat zvíře mohou podle zákona jen osoby, které mají odchytový kurs. Kontaktujte obecní nebo městskou policii, která je povinná situaci vyřešit (když ne sami, budou vědět, koho kontaktovat).

Dalším důvodem, proč požádat o pomoc, když si nevíte rady, je možnost, že vás kočka poraní – infekce z kousnutí nebo škrábnutí může být nepříjemná záležitost.

Obecní nebo městská policie také může mít čtečku čipů, stejně tak o pokus zjistit, zda kočka nemá čip, požádejte veterináře. Snad byste tak našli majitele, kterému se mohla ztratit.

V každém případě, nikdy nevozte kočku nikam daleko z oblasti, kde jste ji nalezli. Jedině tak dáváte šanci kočce najít znovu svého majitele.

Potřebuje kočka pomoc?

Toto je nejtěžší otázka a její zodpovězení je úplně zásadní pro další postup.

V řadě případů můžete narazit na „venkovní kočku“, která má majitele, ale ten ji volně pouští ven a vy ji zastihnete na pravidelné obchůzce. Taková kočka nebude vyhublá a bude mít obvykle dobrou a čistou srst. Obvykle také bude přátelská k lidem a může se snažit i vejít do vašeho domu. To, že uteče, když se objevíte, neznamená, že je divoká a vlastní domov nemá.

Některé „venkovní kočky“ mohou mít obojek. Pokud se vám podaří se na něj podívat a bude tam nějaký kontakt, zavolejte na něj a zjistěte, jak to je – ztratila se kočka nebo jen chodí sama ven? Zajímavou variantou také je dát kočce papírový „obojek“ s vaším telefonním číslem a prosbou, aby se vám majitel ozval – opět byste tak mohli zjistit stav věcí.

Může se ale také jednat o čistě divokou kočku. Když jsou kastrované, bývají někdy označeny zastřižením ucha (tak, aby to bylo z dálky vidět), popř. tetováním v uchu, toto ale není pravidlo (a při kastracích v kočičích koloniích jsou pak zbytečně odchytávány a je jim dána narkóza, a až poté se zjistí, že už kastrované jsou). Taková kočka není zvyklá na lidi a patrně by její odchyt a případné umístění do útulku ani nedávalo smysl. Zkuste v tomto případě kontaktovat spolek, který se ve vašem místě věnuje problematice pomoci kočkám, měli by situaci v oblasti znát a určitě vám poradí vhodný postup.

Hledání domova

Pokud jste došli k závěru, že se kočka ztratila, měli byste postupovat podle občanského zákoníku a nahlásit nález obci – typicky obecní nebo městské policii. Obec musí informaci o nálezu zveřejnit.

Kontaktovat můžete také místní (opravdu kočku nevozte nikam mimo místo, kde jste ji našli) útulek, popř. jinou organizaci věnující se pomoci kočkám, která ale rovněž musí nález nahlásit obci.

Určitě je vhodné vytvořit také jednoduché letáčky a vyvěsit je v okruhu asi 2 kilometrů, popř. se poptat sousedů, zda nevědí, čí kočka je. Určitě dejte její fotku také na internet – na specializovaných zvířecích serverech bude vždy nějaká rubrika ztratil se/našel se, ale pomoci dneska mohou i sociální sítě. Uveďte, kde jste kočku nalezli, a kontakt.

Zákon č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník

§ 1058
(1) Je-li nalezeno zvíře, u něhož je zjevné, že mělo vlastníka, oznámí nálezce nález bez zbytečného odkladu obci, nelze-li z okolností poznat, komu má být vráceno.
(2) Osoba, která nalezené zvíře opatruje, o ně pečuje jako řádný hospodář, dokud se jej neujme vlastník.

§ 1059
(1) Je-li nalezeno zvíře zjevně určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo.
(2) Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno. Byl-li nález vyhlášen až po předání zvířete, počne lhůta běžet od vyhlášení nálezu.

Pokud se o kočku chcete a můžete starat, začíná běžet lhůta 2 měsíců, kdy se může přihlásit původní majitel. Pokud se tak stane, měl by vám uhradit náklady spojené s péčí o kočku. Situace samozřejmě nemusí být ani pro jednu stranu jednoduchá, je obvykle třeba dojít k nějaké rozumné dohodě. Pro úplnost, po uplynutí lhůty patří kočičák formálně vám.

Pokud si kočku vezmete k sobě domů, zvažte alespoň následující:

 • Pokud máte další kočičáky, nechte nově příchozího v karanténě (aspoň 5 nebo 6 dní). I kdyby to bylo obtížné, neohrozte své kočky nakažlivou nemocí nebo parazity.
 • I když nebude mít nalezenec zjevné zdravotní problémy, zajděte s ním k veterináři nebo se s ním nejprve třeba jen poraďte po telefonu. Určitě s ním podle stavu zkonzultujte, kdy očkovat, kdy odčervit, abyste kočku nijak nezatížili, pokud není v nejlepší kondici. Pro oslabená koťata nebo kočky může být zátěží i vykoupání.

Pokud si kočku nemůžete nechat u sebe, předá ji obec (typicky obecní nebo městská policie) útulku. Tamní personál bude určitě vědět, jak nejlépe kočce pomoci.

Zdroj: Modrý kocouř

Našli jste divoké zvíře, které potřebuje lidskou pomoc?

Pomohou vám naše záchranné stanice.

Kliknete-li na mapu v místě, kde se nacházíte, objeví se vám kontaktní telefon na stanici, která může zvířeti poskytnout odbornou pomoc.

Pokud si opravdu nevíte rady, volejte centrální dispečink Národní sítě záchranných stanic tel.: 774 155 155.

Vyhledávání podle obcí je možné, pokud mapu zobrazíte v Google rozhraní. Toho dosáhnete kliknutím na poslední ikonu v horní liště mapy.

Zdroj: Zvíře v nouzi

Za jakýkoliv finanční dar Vám
mnohokrát děkujeme.

Bankovní převod na náš účet: 2500230450/2010 Fio banka
Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 2500230450/8330
IBAN: CZ2320100000002500230450
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(Příchozí a odchozí platby ČR – SR – zdarma!)

!! Při platbě kartou online se může zobrazit chybová hláška (viz fotka). Hlášku můžete ignorovat. Jedná se o chybu na straně Paypal. Transakce se úspěšně dokončí i přes tuto zobrazenou chybu.